Serdecznie zapraszamy na najbliższą Grupę Wsparcia, która odbędzie się w czwartek, tj. 05.10.2017 r. w siedzibie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wlkp. przy ul. Okrzei 39. Spotkanie poprowadzi psycholog Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie.

W trakcie trwania tego spotkania odbędą się zajęcia dla dzieci uczestników, które poprowadzi pedagog SOW.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy!