Witamy serdecznie. Niniejszy kwestionariusz pomoże odpowiedzieć Ci na pytanie dotyczącego tego, czy doświadczasz przemocy w rodzinie. Prosimy o wskazanie jednej z dwóch możliwych odpowiedzi. Po udzieleniu odpowiedzi na każde z 27 pytań kliknij na przycisk Ukończ quiz celem pokazania wyniku.

Kwestionariusz jest całkowicie anonimowy. Udzielane przez Ciebie odpowiedzi nie są rejestrowane przez stronę http://www.sow.com.pl i pracowników Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim.

Uwaga: W celu przeprowadzenia dokładnej diagnozy sytuacji w rodzinie skontaktuj się z najbliższym specjalistycznym ośrodkiem wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej lub ośrodkiem interwencji kryzysowej w Twojej okolicy.

Opracowano na podstawie artykułu: Kwestionariusz dla kobiet – Czy doznajesz przemocy w rodzinie?