Nie ujawnia się tajemnic rodzinnych. Prawda czy nieprawda?

NIEPRAWDA

Przemoc nie skończy się sama.
Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie izolacji i milczenia

Nikt nie powinien wtrącać się w prywatne sprawy rodziny. Prawda czy nieprawda?

NIEPRAWDA

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Każdy ma prawo zapobiec przestępstwu.

Jeśli ktoś jest bity, to znaczy, że na to zasługuje. Prawda czy nieprawda?

NIEPRAWDA

Nikt nie ma prawa bić i poniżać kogokolwiek bez względu na to co zrobił

Przemoc jest wtedy gdy są widoczne ślady pobicia. Prawda czy nieprawda?

NIEPRAWDA

Nie trzeba mieć siniaków i złamanych kości, aby być ofiarą przemocy domowej. Poniżanie i obelgi bolą tak samo jak bicie.

Nie można zmienić swego przeznaczenia. Prawda czy nieprawda?

NIEPRAWDA

Nawet po wielu latach osoba doznająca przemocy może przerwać przemoc. Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć NIE!

Alkoholizm jest przyczyną przemocy. Prawda czy nieprawda?

NIEPRAWDA

Uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od odpowiedzialności za czyny. Należy karać sprawcę przemocy i leczyć jego chorobę.

Przemoc w rodzinie to problem marginesu społecznego. Prawda czy nieprawda?

NIEPRAWDA

Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej.

Źródło: http://www.niebieskalinia.pl/edukacja/podstawowe-informacje-o-przemocy/wybrane-informacje-i-artykuly/4047-mity-o-przemocy