Grupa Wsparcia to spotkania osób doświadczających przemocy domowej, których celem jest:
  • zwalczanie bezradności wobec przemocy,
  • dzielenie się wsparciem emocjonalnym,
  • wymiana informacji dotyczących sposobów na pokonywanie trudności w procesie wychodzenia z przemocy,
  • wzmacnianie działań na rzecz ochrony przed przemocą i zmianę swojej sytuacji życiowej.

Zajęcia prowadzi psycholog Anna Janowicz


Najbliższe terminy spotkań:

  • 21.06.2017
  • 28.06.2017
  • 05.07.2017
  • 12.07.2017
  • 19.07.2017

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 17.00