Grupa Wsparcia to spotkania osób doświadczających przemocy domowej, których celem jest:
  • zwalczanie bezradności wobec przemocy,
  • dzielenie się wsparciem emocjonalnym,
  • wymiana informacji dotyczących sposobów na pokonywanie trudności w procesie wychodzenia z przemocy,
  • wzmacnianie działań na rzecz ochrony przed przemocą i zmianę swojej sytuacji życiowej.

Zajęcia prowadzi psycholog Aleksandra Lewicka 

UWAGA: Podczas zajęć zapewniamy opiekę nad dziećmi.