Placówki w Gorzowie Wielkopolskim:

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Walczaka 42 www.gcprgorzow.pl


Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gorzowie Wlkp. http://www.oik.pl


Komenda Wojewódzka Policji ul. Kwiatowa 10  http://www.lubuska.policja.gov.pl/go/prewencja/przemoc-w-rodzinie/3561,Przemoc-w-rodzinie.html


Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2 www.prokuratura-gorzow.pl/


Stowarzyszenie im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. ul. Słoneczna 63 bratkrystyn.pl/index.php?news=160


LUW ul. Jagiellończyka 8
www.lubuskie.uw.gov.pl/pozostale_informacje/krajowy_program_przeciwdzialania_przemocy.html


Inne:


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia www.niebieskalinia.pl/


Helsińska Fundacja Praw Człowieka www.hfhr.pl/


Rzecznik Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl/


Rzecznik Praw Dziecka www.rpo.gov.pl/


La Strada Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu www.strada.org.pl/


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/


Ministerstwo Sprawiedliwości
http://pomocofiarom.ms.gov.pl/pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-w-polsce/


Portal Pokrzywdzeni

www.pokrzywdzeni.gov.pl


Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) http://fdds.pl/