Przemoc fizyczna bicie, popychanie, uderzanie, duszenie, kopanie, policzkowanie, parzenie, bicie i ciskanie przedmiotami, wykręcanie rąk, użycie broni, wykręcanie rąk, itp.
Przemoc psychiczna wyśmiewanie, okazywanie braku szacunku, kontrola i ograniczanie kontaktów z bliskimi, szydzenie, groźby, wzbudzanie lęku, kłamanie, manipulowanie, zakazywanie wychodzenia z domu, domaganie się posłuszeństwa, karanie przez odmowę uczuć, itp.
Przemoc seksualna gwałt, zmuszanie do współżycia i innych zachowań seksualnych, zmuszanie do odbywania stosunków seksualnych z innymi osobami lub przy obecności osób trzecich, zmuszanie do oglądania pornografii, upokarzanie z powodu zachowań seksualnych osoby doświadczającej przemocy, traktowanie seksu jako obowiązku, sadystyczne zachowania seksualne, itp.
Przemoc ekonomiczna odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych materialnych potrzeb rodziny, zmuszanie do proszenia o każdy grosz, zatajanie informacji o stanie finansowym rodziny, wymuszanie do przedstawiania rachunków za wszystkie wydatki, wykradanie pieniędzy, zaciąganie kredytów bez wiedzy drugiej osoby, nie spłacanie zobowiązań finansowych, nie regulowanie rachunków powodując zadłużenie rodziny, itp.