Grupa Wsparcia – czerwiec

Zapraszamy na spotkanie Grupy Wsparcia, które odbędzie się 20 czerwca 2024r. o godz. 17.00 Podczas spotkania dla dzieci uczestników zostaną zorganizowane zajęcia z pedagogiem SOW.  

Grupa Wsparcia

Zapraszam Was na majowe spotkanie Grupy Wsparcia, podczas którego gościć będziemy Sędzię z Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. III Wydział Rodzinny i Nieletnich. Temat spotkania “Wysłuchanie nieletnich w sprawach opiekuńczych”. Poznacie również Łukasza, pracownika SOW, który co tydzień na naszym Facebooku dzieli się z wami wiedzą i przemyśleniami na temat szeroko pojętej przemocy. Myślę, że…

Zapytanie ofertowe

07.05.2024 Zapytanie ofertowe Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla osób doznających przemocy domowej zaprasza do składania ofert na realizację Pogłębionego Programu Psychologiczno- Terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową   Zamawiający: Nabywca / Odbiorca: Miasto Gorzów Wielkopolski  ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wlkp. Tryb udzielenia zamówienia: Niniejsze postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia11 września 2019 r.…

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla osób doznających przemocy domowej zaprasza do składania ofert na realizację programu oddziaływańkorekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową   Zamawiający: Nabywca / Odbiorca: Miasto Gorzów Wielkopolski  ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wlkp. Tryb udzielenia zamówienia: Niniejsze postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych…