Z uwagi na co raz większe rozpowszechnianie się choroby zakaźnej COVID-19.Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie informuje o możliwości korzystania z bezpłatnej konsultacji z psychologiem jedynie w formie telefonicznej. Tel : 95 721 41 60