Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim

Zaprasza na Grupę Wsparcia

  Grupa Wsparcia to cotygodniowe spotkania osób doświadczających przemocy domowej, których celem jest: zwalczanie bezradności wobec przemocy, dzielenie się wsparciem emocjonalnym, wymiana informacji dotyczących sposobów na pokonywanie trudności w procesie wychodzenia z przemocy, wzmacnianie działań na rzecz ochrony
przed przemocą i zmianę swojej sytuacji życiowej.

                    Prowadzi: psycholog Anna Janowicz 

Terminy spotkań w styczniu:

 

24.01.2018r. – środa

W godzinach 17.00 – 19.00

W trakcie trwania zajęć odbędą się zajęcia dla dzieci osób, które uczestniczą w Grupie Wsparcia.

Oferta jest bezpłatna. Więcej informacji można uzyskać  pod numerem telefonu 95 7 21 41 60.

                       Serdecznie zapraszamy!