Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1)  Programu Korekcyjno- Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy
w Rodzinie

2) Pogłębionego Programu Psychologiczno- Terapeutycznego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Wszystkie niezbędne informacje znajdą państwo w pliku poniżej.