Ośrodek Rozwoju i Psychoterapii „Dwa Krzesła” informuje o rozpoczęciu naboru kandydatów do programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program jest skierowany do osób dorosłych, które w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały zobowiązane przez Sąd do uczestnictwa w programie, osób stosujących przemoc, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej – w tym przypadku programy korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii, innych , w których uczestnictwo osoby stosującej przemoc, wynika z jej osobistej decyzji podejmowanej w związku z jej kontaktem z różnymi instytucjami.

Zajęcia z w/w osobami planujemy rozpocząć we wrześniu  2019 roku po skompletowaniu grupy. Zajęcia odbywać  się będą dwa razy w  tygodniu, przerwy pomiędzy poszczególnymi zajęciami nie będą dłuższe niż tydzień. W sumie przewidujemy osiem spotkań. W ramach programu odbędą się również również konsultacje indywidualne.

Program będzie obejmował oddziaływania psychologiczne, edukacyjne i resocjalizacyjne, ukierunkowane na taką zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która zmniejszy zagrożenie stosowania przez nich przemocy w rodzinie. Programem planujemy  objąć 18 osób.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w  programie korekcyjno- edukacyjnym dla sprawców przemocy uzyskają szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 731-263-694

Programem planujemy objąć 18 osób.
Uczestnictwo w programie jest 
bezpłatne .

Grupa będzie miała charakter zamknięty i rozpoczyna się  3 września 2019 roku w Gorzowie Wlkp.