Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gorzowie Wielkopolskim ul. Okrzei 39.

  Zaprasza na Grupę Wsparcia

  Grupa Wsparcia to cotygodniowe spotkania osób doświadczających przemocy domowej, których celem jest: zwalczanie bezradności wobec przemocy, dzielenie się wsparciem emocjonalnym, wymiana informacji dotyczących sposobów na pokonywanie trudności w procesie wychodzenia z przemocy, wzmacnianie działań na rzecz ochrony przed przemocą i zmianę swojej sytuacji życiowej.

  Prowadzi: psycholog SOW Anna Janowicz

W trakcie Grupy Wsparcia odbywają się zajęcia dla dzieci uczestników.

  Prowadzi: pedagog SOW Zuzanna Hołodniak/Krzysztof Sochacki

  Terminy spotkań w marcu 2018 roku:

  07.03.2018r. – środa

  14.03.2018r. – środa

  28.03.2018r. – środa

    W godzinach 17.00 – 19.00

  Serdecznie zapraszamy!