Bezinteresowna pomoc to cenny dar, jaki człowiek ofiaruje drugiemu człowiekowi nie oczekując nic w zamian. Nie sposób przecenić wymiaru i znaczenia dobroczynności, gdy otacza nas tyle biedy, niedostatku i osób uwikłanych w trudne i złożone problemy życiowe.

Serdecznie dziękujemy kierownictwu, wychowawcom, ale przede wszystkim uczniom Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych za przygotowanie świątecznych paczek dla naszych najmłodszych podopiecznych.

Korzystając ze sposobności, na Państwa ręce od całego naszego zespołu pracowników składamy wyrazy szacunku i wdzięczności.

W imieniu obdarowanych życzymy Państwu dobrego, radosnego życia, dobrego zdrowia, spełnienia marzeń oraz życzymy wytrwałości w dążeniu do własnych celów !

Z wyrazami wdzięczności
Dyrekcja i pracownicy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia