Bezinteresowna pomoc to cenny dar, jaki człowiek ofiaruje drugiemu człowiekowi nie oczekując nic w zamian. Nie sposób przecenić wymiaru i znaczenia dobroczynności, gdy otacza nas tyle biedy, niedostatku i osób uwikłanych w trudne i złożone problemy życiowe.

Pragniemy serdecznie podziękować anonimowej parze za przygotowanie paczek świątecznych dla mieszkanek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia.

Korzystając ze sposobności, na Państwa ręce od całego naszego zespołu pracowników składam wyrazy szacunku i wdzięczności.

W imieniu obdarowanych życzymy Państwu dobrego, radosnego życia, dobrego zdrowia, spełnienia marzeń oraz życzymy wytrwałości w dążeniu do własnych celów!

Z wyrazami wdzięczności
Dyrekcja i pracownicy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia