Ośrodek Rozwoju i Psychoterapii „Dwa Krzesła” informuje o rozpoczęciu naboru kandydatów do programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program jest skierowany do osób dorosłych, które w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały zobowiązane przez Sąd do uczestnictwa w programie, osób stosujących przemoc, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej – w tym przypadku programy korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii, innych , w których uczestnictwo osoby stosującej przemoc, wynika z jej osobistej decyzji podejmowanej w związku z jej kontaktem z różnymi instytucjami.

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu, czas trwania jednej sesji wynosi pięć godzin dydaktycznych, przerwy pomiędzy poszczególnymi zajęciami nie będą dłuższe niż tydzień. Łączna ilość zajęć w grupie wynosi 60 godzin. Przewidujemy również konsultacje indywidualne. Spotkania indywidualne oraz grupowe będą się odbywały w Zespole Pracy Socjalnej przy ulicy Jagieły 7 w Gorzowie Wlkp.

Program będzie obejmował oddziaływania psychologiczne, edukacyjne i resocjalizacyjne, ukierunkowane na taką zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która zmniejszy zagrożenie stosowania przez nich przemocy w rodzinie.

Programem planujemy objąć 16 osób.
Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

Grupa będzie miała charakter zamknięty i rozpoczyna się 16 sierpnia 2017 roku.
Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu telefonicznego.
Numer kontaktowy: 508 816 501 lub 695 289 357.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *