Additional information

PRZEMOC FIZYCZNA

 

 • Popychanie lub odpychanie

 • Niepozwalanie na opuszczenie pomieszczenia

 • Uderzanie lub duszenie

 • Kopanie

 • Zamykanie w domu lub nie wypuszczanie z domu

 • Zostawianie partnerki w niebezpiecznym miejscu

 • Nieostrożne pirackie prowadzenie samochodu

 • Gwałt

 • Straszenie użyciem broni lub użycie jej wobec partnerki

 

 

PRZEMOC EMOCJONALNA

 

 

 • Ignorowanie uczuć

 • Obrażanie kobiet jako grupy

 • Wyśmiewanie się z wartości, które ta osoba ceni, religii, rasy, dziedzictwa, etc.

 • Nieokazywanie aprobaty, szacunku, czułości jako karnie

 • Krytykowanie bez przerwy

 • Obrażanie rodziny i przyjaciół partnerki

 • Upokarzanie i poniżanie partnerki w miejscu publicznym

 • Odmawianie partnerce towarzystwa jej na przyjęciach lub nie zabieranie jej ze sobą na imprezy

 • Niepozwalanie na prace partnerce, kontrolowanie jej pieniędzy, niepozwalanie na decydowanie lub współdecydowanie w różnych sprawach

 • Zabieranie partnerce samochodu lub pieniędzy

 • Grożenie użyciem w stosunku do partnerki lub jej rodziny przemocy fizycznej

 • Karanie dzieci lub pozbawianie ich potrzebnych im rzeczy

 • Grożenie porwaniem dzieci, jeśli żona odejdzie

 • Znęcanie się nad zwierzętami domowymi

 • Mówienie partnerce o swoich kontaktach intymnych z innymi kobietami (mówienie o zdradach)

 • Manipulowanie partnerką przy pomocy kłamstw i sprzecznych informacji

 

PRZEJAWY PRZEMOCY SEKSUALNEJ

 

 • Zawstydzające komentarze

 • Dowcipy z seksualnym podtekstem

 • Niechciany dotyk

 • Ignorowanie potrzeb seksualnych

 • Traktowanie kogoś jako obiektu seksualnego

 • Odmawianie seksu jako kara

 • Traktowanie seksu jako obowiązku

 • Zmuszanie do oglądania pornografii

 • Wymaganie od partnerki monogamii, podczas gdy sprawca utrzymuje wiele związków

 • Kontrola nad antykoncepcją

 • Współżycie seksualne po akcie przemocy

 • Zmuszanie do prostytucji

 • Zmuszanie do współżycia tuż po przejściu ciąży

 • Gwałt

 • Zazdrość, wmawianie partnerce, że sypia z innymi mężczyznami

 • Krytykowanie jej zachowań seksualnych

 • Wymuszanie niechcianego i nie komfortowego dotykania

 • Używanie wyzwisk

 • Zdradzanie partnerki

 • Zmuszanie do seksu z innymi albo zmuszanie do seksu w obecności innych osób

 • Wymuszanie niechcianych przez partnerkę aktów seksualnych

 • Sadystyczne akty seksualne