Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gorzowie Wlkp. ul Okrzei 39
Zaprasza na Grupę Wsparcia

Grupa Wsparcia to cotygodniowe spotkania osób doświadczających przemocy domowej, których celem jest: zwalczanie bezradności wobec przemocy, dzielenie się wsparciem emocjonalnym, wymiana informacji dotyczących sposobów na pokonywanie trudności w procesie wychodzenia z przemocy, wzmacnianie działań na rzecz ochrony przed przemocą i zmianę swojej sytuacji życiowej.

Zajęcia prowadzi psycholog SOW Aleksandra Lewicka

W trakcie Grupy Wsparcia odbywają się zajęcia dla dzieci uczestników.

Terminy spotkań w styczniu 2019 roku:
• 10.01.2019r. – czwartek
• 17.01.2019r. – czwartek
• 31.01.2019r. – czwartek

Godziny spotkania: 17.00 – 19.00

Serdecznie zapraszamy!