Spotkania Grupy Wsparcia odbędą się 8 oraz 29 marca 2017r. o godzinie 17.00

Serdecznie zapraszamy


GRUPA WSPARCIA TO SPOTKANIA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ, KTÓRYCH CELEM JEST:
  • zwalczanie bezradności wobec przemocy,
  • dzielenie się wsparciem emocjonalnym,
  • wymiana informacji dotyczących sposobów na pokonywanie trudności w procesie wychodzenia z przemocy,
  • wzmacnianie działań na rzecz ochrony przed przemocą i zmianę swojej sytuacji życiowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *