Serdecznie zapraszamy na marcowe spotkania Grupy Wsparcia.

Grupa Wsparcia to spotkania osób doświadczających przemocy domowej, których celem jest: zwalczanie bezradności wobec przemocy, dzielenie się wsparciem emocjonalnym, wymiana informacji dotyczących sposobów na pokonywanie trudności w procesie wychodzenia z przemocy, wzmacnianie działań na rzecz ochrony przed przemocą i zmianę swojej sytuacji życiowej.

Zajęcia prowadzi psycholog SOW Aleksandra Lewicka

Terminy spotkań w marcu 2019 roku:
• 07.03.2019r. – czwartek
• 14.03.2019r. – czwartek
• 21.03.2019r. – czwartek

Godziny spotkania: 17.00 – 19.00