Serdecznie zapraszamy na spotkania Grupy Wsparcia.

  Grupa Wsparcia to cotygodniowe spotkania osób doświadczających przemocy domowej, których celem jest: zwalczanie bezradności wobec przemocy, dzielenie się wsparciem emocjonalnym, wymiana informacji dotyczących sposobów na pokonywanie trudności w procesie wychodzenia z przemocy, wzmacnianie działań na rzecz ochrony
przed przemocą i zmianę swojej sytuacji życiowej.

                    Prowadzi: psycholog Aleksandra Lewicka
W trakcie Grupy Wsparcia odbywają się zajęcia dla dzieci uczestników.
          
Terminy spotkań w lutym:
     07.02.2019r. – czwartek
     14.02.2019r. – czwartek
     21.02.2019r.  – czwartek
            W godzinach 17.00 – 19.00
                              Serdecznie zapraszamy!