Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gorzowie Wielkopolskim 
zaprasza na Grupę Wsparcia

Grupa Wsparcia to cotygodniowe spotkania osób doświadczających przemocy domowej, których celem jest: zwalczanie bezradności wobec przemocy, dzielenie się wsparciem emocjonalnym, wymiana informacji dotyczących sposobów na pokonywanie trudności w procesie wychodzenia z przemocy, wzmacnianie działań na rzecz ochrony przed przemocą i zmianę swojej sytuacji życiowej.

Zajęcia prowadzi terapeuta SOW. W trakcie Grupy Wsparcia odbywają się
zajęcia dla dzieci uczestników.

Terminy spotkań w grudniu 2018 roku:

  •   05.12.2018r. – środa
  •   19.12.2018r. – środa

Godziny spotkania:17.00 – 19.00

Serdecznie zapraszamy!