Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza na Grupę Wsparcia

Grupa Wsparcia to spotkania osób doświadczających przemocy domowej, których celem jest: zwalczanie bezradności wobec przemocy, dzielenie się wsparciem emocjonalnym, wymiana informacji dotyczących sposobów na pokonywanie trudności w procesie wychodzenia z przemocy, wzmacnianie działań na rzecz ochrony
przed przemocą i zmianę swojej sytuacji życiowej.

Zajęcia Grupy Wsparcia prowadzi psycholog SOW Anna Janowicz.

W trakcie Grupy Wsparcia odbywają się zajęcia dla dzieci uczestników, które prowadzą pedagodzy SOW: Zuzanna Hołodniak/Krzysztof Sochacki.

Terminy spotkań w sierpniu 2018 roku:

  • 01.08.2018 r. – środa
  • 22.08.2018 r. – środa
  • 29.08.2018 r. – środa
  • Czas trwania: 17.00 – 19.00

                                                                              Serdecznie zapraszamy!