Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gorzowie Wielkopolskim ul. Okrzei 39.

  Zaprasza na Grupę Wsparcia

  Grupa Wsparcia to spotkania osób doświadczających przemocy domowej, których celem jest: zwalczanie bezradności wobec przemocy, dzielenie się wsparciem emocjonalnym, wymiana informacji dotyczących sposobów na pokonywanie trudności w procesie wychodzenia z przemocy, wzmacnianie działań na rzecz ochrony
przed
przemocą i zmianę swojej sytuacji życiowej.

  Prowadzi: psycholog SOW Anna Janowicz

W trakcie Grupy Wsparcia odbywają się zajęcia dla dzieci uczestników.

  Prowadzi: pedagog SOW Zuzanna Hołodniak/Krzysztof Sochacki

  Terminy spotkań w czerwcu 2018 roku:

 13.06.2018 r. – środa

  20.06.2018 r. – środa

 27.06.2018 r. – środa

     W godzinach 17.00 – 19.00

                                                                              Serdecznie zapraszamy!