Serdecznie zapraszamy na najbliższą Grupę Wsparcia, która odbędzie się w czwartek, tj. 28.09.2017 r. w siedzibie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

W trakcie trwania tego spotkania odbędą się zajęcia dla dzieci uczestników, które poprowadzi pedagog SOW.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy!