Pracownicy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie zapraszają na Grupę Wsparcia.

  Grupa Wsparcia to cotygodniowe spotkania osób doświadczających przemocy domowej, których celem jest: zwalczanie bezradności wobec przemocy, dzielenie się wsparciem emocjonalnym, wymiana informacji dotyczących sposobów na pokonywanie trudności w procesie wychodzenia z przemocy, wzmacnianie działań na rzecz ochrony
przed przemocą i zmianę swojej sytuacji życiowej.

                    Prowadzi: psycholog Anna Janowicz

W trakcie Grupy Wsparcia odbywają się zajęcia dla dzieci uczestników.

         Prowadzi: pedagog Zuzanna Hołodniak/Krzysztof Sochacki

Termin najbliższego spotkania w październiku:

     18.10.2017r. – środa

     25.10.2017r. – środa

W godzinach 17.00 – 19.00

 Grupa Wsparcia jest otwarta dla wszystkich osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz bezpłatna. 

            

                              Serdecznie zapraszamy!