Serdecznie zapraszamy na comiesięczne spotkanie Grupy Wsparcia.

Spotkanie ma na celu podzielenie się wiedzą i doświadczeniami, psychoedukację nt. przemocy oraz sposobów radzenia sobie.

Podczas lipcowego spotkania poruszyłyśmy temat KONSEKWENCJI przemocy (w sferze poznawczej, emocjonalnej, społecznej i psychoseksualnej).