Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie, sekcja ds. przemocy w rodzinie

ul. Jagiełły 7, tel. 95 715 13 28

ul. Drzymały 10, tel. 95 715 13 48


Komenda Miejska Policji

ul. Wyszyńskiego 122

Komisariat Policji I, ul. Zygalskiego 2

Komisariat II, ul. Kwiatowa 10

Telefony alarmowe: 997, 112

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2- http://www.prokuratura-gorzow.pl/

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia http://www.niebieskalinia.pl/

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje)- http://fdds.pl/

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. ul. Słoneczna 63 – http://bratkrystyn.pl/index.php?news=160