Drogie Panie! Bardzo dziękuję za spotkanie Grupy Wsparcia. Jestem dumna z każdej z Was za podzielenie się swoją historią, za odwagę życiową! Mam nadzieje, że wiedza zdobyta dzięki obecności nadkomisarz z KWP będzie przydatna. Myślę, że będziemy powtarzać takie spotkania.Dumna

😊

Aleksandra LewickaPsycholog SOW

Kolejne spotkanie Grupy Wsparcia odbędzie się 17 marca 2022r.

Zapraszamy