P o d z i ę k o w a n i a

            Bezinteresowna pomoc to cenny dar, jaki człowiek ofiaruje drugiemu człowiekowi nie oczekując nic w zamian. Nie sposób przecenić wymiaru i znaczenia dobroczynności, gdy otacza nas tyle biedy,  niedostatku i osób uwikłanych w trudne i złożone problemy życiowe.

Z całego serca składamy podziękowania kierownictwu i wychowawcom Internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, a przede wszystkim Wam uczniowie za dary w postaci artykułów chemicznych, które wręczyliście mieszkańcom naszego ośrodka.

Korzystając ze sposobności, na Państwa ręce od całego naszego zespołu pracowników składam wyrazy szacunku i wdzięczności.

W imieniu obdarowanych życzymy Państwu dobrego, radosnego życia, dobrego zdrowia, spełnienia marzeń oraz życzymy wytrwałości w dążeniu do własnych celów!

Z wyrazami wdzięczności

 Dyrekcja i pracownicy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia