Bezinteresowna pomoc to cenny dar, jaki człowiek ofiaruje drugiemu człowiekowi nie oczekując nic w zamian. Nie sposób przecenić wymiaru i znaczenia dobroczynności, gdy otacza nas tyle biedy,  niedostatku i osób uwikłanych w trudne i złożone problemy życiowe. 2018 rok obfitował w zdarzenia, które pozwalają wierzyć w szlachetność ludzi.

           Pani Monika i Pan Damian ze Słońska i jeszcze jedna  para (anonimowa), z okazji ślubu, zaproponowali swoim gościom, aby zamiast kwiatów przekazali coś dla dzieci z naszego ośrodka. Otrzymali piękne zabawki, gry rozwojowe, przybory szkolne.  W tak pięknym dla nich dniu  podzielili się swoim szczęściem z tymi, którym los go oszczędził. Z całego serca składamy Państwu podziękowania i życzymy dobrego i radosnego życia.

          Inna para – Pani Paulina i Pan Mariusz oraz kilka anonimowych osób, przekazali wózek, łóżeczko, ubranka i zabawki po swoich dzieciach. Dary te od razu znalazły beneficjentów, odciążając skromne budżety ich mam. W imieniu obdarowanych kieruję do Państwa serdeczne słowa podziękowania, życzliwości otoczenia i pociechy z dzieci.

        W naszej szarej codzienności pojawił się też Pan J., który zobowiązał się zrobić „Dobry uczynek”. Zapewniam zainteresowanych, że dotrzymał słowa. Panie J. jest Pan wielki.

          Korzystając ze sposobności, na Państwa ręce od całego naszego zespołu pracowników składam wyrazy szacunku i wdzięczności.

 „Kimkolwiek jesteś, bądź dobry”

 Abraham Lincoln

  •                                                                                        Z poważaniem,
  •                                                                                        Barbara Szymczyk
  •                                           Dyrektor SOW
  • Gorzów Wlkp. 02.10.2018r.